Lu-Ko-Med

Lu-Ko-med zajmuje się dystrybucją oraz wypożyczaniem wyspecjalizowanego sprzętu medycznego używanego podczas rehabilitacji chorych, a także wykorzystywanego do celów poprawy kondycji psychofizycznej u osób zdrowych.

Zakres prac
Wykonane zostały propozycje logotypu nawiązujące do branży medycznej, z których została wybrana ostateczna wersja. Dla firmy prowadzonej przez naszego klienta z branży medycznej zostały również zaprojektowane i wydrukowane dwustronne ulotki A5, prezentujące ofertę handlową. Dla praktyki lekarskiej naszego klienta zostały zaprojektowane i wydrukowane klasyczne, foliowane wizytówki.
WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE
Cel projektu
Celem projektu było wykonanie logotypu uniwersalnego dla praktyki lekarskiej naszego klienta i prowadzonej przez niego firmy medycznej. Cel ten został osiągnięty poprzez zastosowanie w logo charakterystycznego dla medycyny symbolu oraz ruchomego elementu imienia i nazwiska lekarza. Wykonane materiały reklamowe pozwoliły na prezentacje oferty handlowej wypożyczalni i sklepu sprzętu medycznego, a także prywatnej praktyki lekarskiej klienta.

Zobacz nasze najnowsze realizacje:

Hi Logistics Europe Sp. z o.o.

Hi Logistics Europe Sp. z o.o.

Zarezerwujtermin.pl

Zarezerwujtermin.pl

Masterdieta

Masterdieta