Regulamin newslettera

Regulamin newslettera

Regulamin usługi Newsletter

obowiązujący od dnia 16.11.2015

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Dworskiej 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6443431541, zwana dalej Inf-Art określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Przed zapisaniem się do Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.

3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieokreślony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez firmę Inf-Art, co może nastąpić w dowolnym momencie.
W ramach usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany podczas zapisu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), firma Inf – Art będzie wysyłała informacje w formie listu elektronicznego (e-mail).

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Inf-Art oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji, w tym również dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.

5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wykonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.inf-art.pl

1. wprowadzenie prawidłowego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej inf-art.pl
2. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz”,
3. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść niniejszej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Inf-Art na adres poczty elektronicznej podany w formularzu,
5. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Inf-Art na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
6. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Inf-Art automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

7. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

8. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i kliknięcie linku potwierdzającego rejestracj. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

10. Każdy Newsletter zawiera:

1. informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
3. możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.

11. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@inf-art.pl
2. zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,

12. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Użytkownika chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.inf-art.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.