Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. INFORMACJE O ADMINISTARTORZE DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Inf – Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka z siedzibą ul. Dworska 2, 41-219 Sosnowiec, numer NIP: 6443431541

2. CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Charakter i cel przetwarzania danych osobowych, w tym operacje i podstawowe czynności przetwarzania, są ukierunkowane na zapewnienie prawidłowego świadczenia usług, realizacji zamówień, a także kontaktu w celu omówienia szczegółów lub przedstawienia oferty przez Administratora.
 2. Dane wykorzystywane są również do tworzenia profilu Klienta.
 3. Twój profil Klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb.
 4. Profil Klienta umożliwia nam sprawne zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn usterek i awarii oraz oferowanie Ci produktów i usług dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli profilowanie.

3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG PRZEZ ADMINISTRATORA:

 1. Administrator w związku ze świadczeniem usług przetwarza następujące dane:
  • Dane kontaktowe;
  • Informacje o zamówieniu;
  • Informacje o podmiocie, składającym zamówienie;
  • Dane o świadczonej przez Administratora usłudze;

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.
 2. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:

 1. Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możliwe jest udostępnienie danych przez Administratora, Subprocesorom. Pełna lista Subprocesorów znajduje się w siedzibie Administratora.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

6. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:

 1. zawarcie i wykonanie umowy: np. dane kontaktowe, które zamawiający podaje jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.
 2. wyrażona zgoda: np. przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych.
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: np. informacje o zamówieniu w celu rozpatrywania reklamacji.
 4. prawnie uzasadnione interesy Administratora: np. informacje o zamówieniu lub podmiocie składającym zamówienie oraz dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego Administratora, naliczania opłat.

7. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:

 1. Masz prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej.
 4. Masz prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w posiadaniu Administratora są niedokładne lub niekompletne.
 5. Masz prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego.
 6. Masz prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  • jeśli uważasz, że Administrator nie powinien przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, aby je usunął;
  • jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a obowiązkiem Administratora jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać;
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.
 10. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 11. W celu realizacji Twojego żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 12. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.