Bonus Ubezpieczenia

Bonus ubezpieczenia to firma zajmująca się doradztwem oraz obsługą ubezpieczeniową. Prowadzi również usługi agencyjne oraz brokerskie. Chociaż firma specjalizuje się w obsłudze ubezpieczeniowej podmiotów gospodarczych i instytucji, to obsługiwani są również klienci indywidualni.

Zakres prac
W ramach podjętej współpracy z firmą, powstało dedykowane oprogramowanie - system do zamawiania ubezpieczeń przez zarządców nieruchomości. System umożliwia zamówienie ubezpieczenia dla różnych podmiotów w jednym miejscu. Został stworzony również panel administracyjny pozwalający na generowanie polis oraz certyfikatów w formacie pdf oraz doc, a także kontrolę statusów płatności.
WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE
Cel projektu
Celem podjętej współpracy było wykonanie systemu optymalizującego pracę pracowników firmy. Cel ten został osiągnięty poprzez stworzenie systemu pozwalającego na skrócenie czasu potrzebnego pracownikowi do wystawienia polisy oraz certyfikatu do minimum – ograniczenie jego roli do naciśnięcia jednego przycisku, podczas gdy wcześniej musiał wypełniać samodzielnie dokumenty.

Zobacz nasze najnowsze realizacje:

Hi Logistics Europe Sp. z o.o.

Hi Logistics Europe Sp. z o.o.

Zarezerwujtermin.pl

Zarezerwujtermin.pl

Masterdieta

Masterdieta